Bc. Jan Mařica, Ph.D.

Diplomová práce

Německá zahraniční politika v druhé polovině dvacátých let, dvacátého století, pohledem Československa

German Foreign Policy in the Second Half of 1920s by Czechoslovakia Review
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zahraniční politikou Německa ve dvacátých letech. Mapuje a předkládá její poválečný zrod, růst až do faktického rovnoprávného postavení a její činnost do konce dvacátých let. Zohledněny jsou faktory vnitropolitické a mezinárodní, které měly vliv na německou zahraniční politiku. Více prostoru je věnováno tvůrci zahraniční politiky Gustavu Stresemannovi. Specifické …více
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with German Foreign Policy in 1920s. Charts and presents its post-war genesis. Furthermore, it showes its growth up to the real and equal possition and its activities on an international scale at the end of twenties. Domestic and international factors, which influenced German Foreign Policy, are respected. More attention is devoted to the creator of the foreign German …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta