Bc. Zdeněk Coufal

Bakalářská práce

Místní národní výbor Ochoz u Brna 1945-1990 - Inventář k archivnímu fondu NAD 285

Local National Committee in Ochoz u Brna 1945-1990 - Inventory of the Archive Fund NAD 285
Anotace:
Tahle diplovová práce pojednává o archivním fondu MNV Ochoz u Brna. Součástí práce je historický úvod, rozbor fondu a inventář. Inventář zachycuje období mezi roky 1945-1990.
Abstract:
This thesis disscusses archive fund of Local national commission of Ochoz u Brna. Part of this thesis takes historical introduction, analysis of fund and inventory. Inventory collects period between the years 1945-1990.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: PhDr. Marie Kašubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta