Simona Tinková

Bakalářská práce

Trénink motorické představivosti pro brain-computer interface ve virtuální realitě

Motor imagery brain-computer interface training in virtual reality
Abstract:
The bachelor thesis includes the design and implementation of Motor imagery Brain-computer interface training using games in virtual reality. These components are mainly used for better training outcomes of participants. Another reason is to increase excitement while training. This thesis also describes the issues of previous trainings. The training was created in the game engine Unity and is currently …více
Abstract:
Bakalárska práca obsahuje návrh a implementáciu motorickej predstavivosti pre brain-computer interface tréningu s využitím hier vo virtuálnej realite. Tieto zložky sa využívajú najmä z dôvodu lepších tréningových výsledkov uchádzačov. Ďalším dôvodom je zvýšenie nadšenia uchádzačov z tréningu. Práca sa taktiež zaoberá problematikou predchádzajúcich tréningov. Tréning vznikol v hernom prostredí Unity …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Filip Škola
  • Oponent: Mgr. Milan Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika