Bc. Michaela Nešporová

Bakalářská práce

Stanovení fytoestrogenu genisteinu v bachorové tekutině

Determination of the phytoestrogen genistein in rumen fluid
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme stanovení fytoestrogenu genisteinu v bachorové tekutině pomocí HPLC. Fytoestrogeny jsou rostlinné látky, které mají významné účinky na lidské zdraví. Genistein patří mezi isoflavony. Isoflavony jsou jedna ze skupin fytoestrogenů. Látky patřící do této skupiny mohou mít antioxidativní, antikarcinogenní, antibakteriální, estrogenní, antiestrogenní nebo kardioprotektivní …více
Abstract:
In this thesis we focus on establishing the phytoestrogen genistein in rumen fluid by HPLC. Phytoestrogens are plant substances that have significant effects on human health. Genistein is one of the isoflavones. Isoflavones are one group of phytoestrogens. Substances belonging to this group may have antioxidant, anticarcinogenic, antibacterial, estrogenic, anti-estrogenic or cardioprotective effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie