Lenka LESENSKÁ

Bakalářská práce

1. Teoretická část:\nl{} Camera Obscura jako tvůrčí médium\nl{}\nl{} 2. Praktická část:\nl{}a) Vamberecká krajka jako šperk\nl{}b) Zašlá krása

1. Theoretical Part: Camera Obscura as a Creative Medium 2. Practical Part: a) The Vamberk Lace as a Jewel b) Past Beauty
Anotace:
Práce je v první části zaměřená na technické vlastnosti camery obscury, ve druhé na historický kontext v souvislosti camery obscury jako tvůrčího média a třetí část je zaměřena na zmapování tvorby camerou obscurou v dnešní době.
Abstract:
The work is the first part focused on the technical features of the camera obscura, the second to the historical context in relation to the camera obscura as a creative medium and the third part is focused on mapping creation obscura nowadays.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2012
Zveřejnit od: 17. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Pavel Dias

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LESENSKÁ, Lenka. 1. Teoretická část:\nl{} Camera Obscura jako tvůrčí médium\nl{}\nl{} 2. Praktická část:\nl{}a) Vamberecká krajka jako šperk\nl{}b) Zašlá krása. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe