Bc. Tomáš Kozel

Diplomová práce

Informační systém školícího centra

Information system of training center
Anotace:
Obsahem a cílem této diplomové práce bylo vytvoření informačního systému pro školící centrum, který umožňuje administrativní správu činností školícího střediska. Po analýze a vzájemném srovnání SW řešení informačních systému různých školících center byl navrhnut systém a vypracování webové aplikace. Aplikace plní informativní a rezervační charakter centra. Také evidenci dat klientů v systému školícího …více
Abstract:
The subject and goal of this thesis was creation of an information system for a training center, which will enable admin oversight of activities of this training centre. After analysing and comparison of different SW solutions of information systems of training centres, a plan for creation of a web application was designed. This web application provides all necessary information for users, a reservation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozel, Tomáš. Informační systém školícího centra. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie