Bc. Jan MACURA

Diplomová práce

Time-variable Visualization from Sensor Data Inside Building in a 3D GIS Environment

Time-variable visualization from sensor data inside building in a 3D GIS environment
Abstract:
V současnosti můžeme sledovat zvyšující se prolnutí mezi Geografickými informačními systémy, oblastí Building Information Management a Internetem věcí. Tato práce se soustředí na jeden konkrétní případ, který zahrnuje kombinaci prostorových a senzorových dat. Prostorová data popisují místnosti v budově. Senzorová data charakterizují vývoj teploty v těchto místnostech a byla získána pomocí simulace …více
Abstract:
Nowadays, we can find increasing overlap between Geographic Information Systems, Building Information Management and Internet of Things. This thesis focuses on one such interdisciplinary scenario, which involves combination of spatial data and sensor data. The spatial data describe the rooms of a building. The sensor data characterise the temperature development in these rooms and are obtained by a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Jedlička, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACURA, Jan. Time-variable Visualization from Sensor Data Inside Building in a 3D GIS Environment. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/