Bc. Eva Jandová

Diplomová práce

Poválečná architektura v Českých Budějovicích v kontextu dobové ideologie

Architecture in České Budějovice after WWII i the context of contemporary ideology
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem poválečné architektury v Českých Budějovicích, kterou dává do souvislostí s ideologií komunistické strany a snahy povznést město na úroveň krajské metropole. Za tímto účelem vznikaly v krajském městě novostavby, pro něž práce využívá tří pomocných kategorií, které charakterizují jejich společná východiska. Součástí práce je nastínění poválečné situace v Českých Budějovicích …více
Abstract:
The Dissertation work deals with subject of postwar architecture in České Budějovice which puts together with communistic ideology and with effort to raise the town to regional metropolis. The work uses three auxilliary categories which characterise common ground for new buildings, which started to appear for this purpose in this period. Part of the work outlines situation in ČB and wider context of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta