Bc. Ondřej Masarovič

Bakalářská práce

DNA diagnostika pohlavně přenosných infekcí metodou RealTime PCR

DNA diagnostics of sexually transmitted infections by RealTime PCR method
Anotace:
Tato bakalářské práce se věnuje pohlavně přenosným infekcím způsobených bakteriemi Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis a jejich rozšíření v populaci se zaměřením na výskyt u osob mužského pohlaví, které často střídají sexuální partnery. Experimentální část studie se zabývá sběrem vzorků, jejich zpracováním …více
Abstract:
This thesis focuses on sexually transmitted infections caused by bacteria Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis and their prevalence in the population, focusing on men, who often change their sexual partners. The experimental part deals with the collection of samples, their processing and subsequent testing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie