Tereza Steyerová

Diplomová práce

Využití UAV zařízení pro mapování lomů

Use of UAV Equipment for the Mapping of Quarries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití UAV zařízení pro mapování lomů na základě vlastního měření. Pro sběr dat byl použit digitální fotoaparát, umístěný na nosiči a snímky byly zpracovány v autokorelačním softwaru Agisfot PhotoScan. Svislé stěny lomu byly nasnímány pomocí pozemní fotogrammetrie. Přesnost 3D modelu byla ověřena pomocí mračna bodů získaného z 3D laserového skenování. Získaná …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of using UAV mapping equipment quarries based on actual measurements. For data collection was used a digital camera mounted on the carrier and images were processed in the autocorrelation software Agisfot PhotoScan. The vertical walls of the quarry were scanned using terrestrial photogrammetry. The accuracy of the 3D model was validated using point clouds obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Marcel Brejcha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava