Mgr. Tereza Zitková

Diplomová práce

Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace

Artificial Person as a Member of Commercial Corporation Body
Anotace:
Tématem práce jsou sporné aspekty členství právnických osob ve volených orgánech obchodních společností. Od roku 2014 je obecně umožněno nejen fyzickým osobám, ale i právnickým osobám, stát se členem voleného orgánu jiné právnické osoby, což bylo dříve možné jen výjimečně ve specifických případech. Cílem práce je analyzovat právní úpravu, vyhledat a rozebrat výkladové nejasnosti a zhodnotit využití …více
Abstract:
This diploma thesis deals with debatable aspects of a membership of artificial persons in elected bodies of companies. Not only natural persons, but also artificial persons have been generally allowed to become members of elected body of another artificial person since 2014, which was earlier allowed only with exceptions in specific cases. The aim of this thesis is an analysis of a legal regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta