Bc. Vojtěch Dvořák

Master's thesis

Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk

Plasticity and heterogeneity of circulating tumor cells
Anotácia:
Rozvoj nádorového onemocnění spojený s tvorbou sekundárních nádorů metastáz – představuje hlavní příčinu úmrtí v souvislosti se zhoubným bujením. Vlastní vznik metastáz je komplexní proces spojený s řadou specifických kroků. Uvolňování cirkulujících nádorových buněk (CTCs) z primárního nádoru do krevního řečiště hraje klíčovou úlohu v tomto procesu. Je známo, že heterogenita a především plasticita …viac
Abstract:
Cancer progression and formation of distant metastasis are the major factors responsible for cancer-related mortality. Formation of metastasis is a complex process with several steps. Release of circulating tumour cells (CTCs) from the primary tumour into the bloodstream has a key role in this process. It is known that the heterogeneity and more importantly plasticity of cancer cells could be very …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta