Bc. Inna Mikhieieva

Master's thesis

Budget Construction and Evaluation

Budget Construction and Evaluation
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je role tvorby rozpočtu a hodnocení v korporátní strategii. Výzkum se zaměřuje především na identifikaci hlavních bodů rozpočtování, které mohou ovlivnit rozvoj společnosti. Hlavním cílem mé práce bude vyvinout model rozpočtování činnosti společnosti, který poskytne příležitost ke zlepšení hospodářského zdraví společnosti. V teoretické části výzkumu bude projednána definice …more
Abstract:
The topic of my diploma thesis is the role of budget construction and evaluation in corporation strategy. The main focus for the research is to identify the main points of budgeting which can affect the development of company. The main objective of my work will be to develop a model of budgeting of the activity of the company, which in turn will give opportunity to improve company's economic health …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2019
  • Supervisor: MBA Jaromír Stemberg
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance