Bc. Markéta Reptová

Bakalářská práce

Sociokulturní rozdíly v managementu mužů a žen hotelového průmyslu v České republice

Socio-cultural differences in the management of men and women in the hotel industry in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sociokulturními, resp. genderovými, rozdíly mezi muži a ženami, a odrazem těchto skutečností v souvislostech s managementem mužů a žen hotelového průmyslu v České republice. Předmětem analýzy se stali studenti se zkušenostmi z hotelového a gastronomického odvětví, po nichž byli vybráni a kontaktováni vedoucí pracovníci z různých stupňů managementu. V analytické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the socio-cultural, resp. gender, differences between men and women, and consideration these factors in the management of men and women in the hotel industry in the Czech Republic. For the subject of the analysis became students with experiences in hotel and gastronomy industry, then managers from various levels of management were selected and contacted. In the analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/c3jnj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze