Lucia Nemčíková

Diplomová práce

Classification and Regression Trees in R

Classification and Regression Trees in R
Anotace:
Rozhodovací stromy tvoří v dnešní době užitečný doplněk ke klasickým metodám pro řešení klasifikačních a regresních problémů. Hlavním cílem této práce není rozhodnout, který přístup je lepší, ale přinést čtenáři přehled těchto metod a aplikovat je na skutečná data s pomocí statistického jazyka R. Práce se soustřeďuje na základní metodiku rozhodovacích stromů, ale především na aplikaci těchto metod …více
Abstract:
Tree-based methods are a nice add-on to traditional statistical methods when solving classification and regression problems. The aim of this master thesis is not to judge which approach is better but rather bring the overview of these methods and apply them on the real data using R. Focus is made especially on the basic methodology of tree-based models and the application in specific software in order …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Milan Bašta
  • Oponent: Ondřej Vilikus

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47165

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství