Mgr. Martin Juríček

Diplomová práce

Algoritmus minimax a alfa-beta ořezávání

Minimax Algorithm and Alpha-beta Pruning
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá algoritmy Minimax a Alfa-beta ořezávání a jejich implementací ve vybraných hrách. V teoretické části Vás seznámím se základy umělé inteligence a její využití pro hraní her. Dále stručně popíši zvolené hry a jejich pravidla. V praktické části se věnuji výběru softwaru, následné implementaci a také testování aplikace.
Abstract:
This master’s thesis deals with Minimax and Alfa-beta pruning algorithms and their implementation in selected games. In the theoretical part, I will introduce the basics of artificial intelligence and its use in games. Subsequently, I will briefly describe the selected games and their rules. In the practical part, I deal with the selection of software, implementation, and testing of the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zi4wd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informatika a výpočetní technika