Mgr. Jakub Kozák

Master's thesis

Účinky muzikoterapie u dětí s onkologickým onemocněním

Effects of The Music Therapy in Children with Oncological Disorder
Abstract:
Účinky komplexního programu s muzikoterapeutickými prvky u předškolních dětí s onkologickým onemocněním. Posouzení vhodnosti jednotlivých muzikoterapeutických metod na teoretické úrovni i na základě empirické zkušenosti. Pozorování dětí v reálné situaci léčby a při muzikoterapeutické intervenci, využití metody semistrukturované interview u dětí a jejich rodičů (s audiozáznamem), následná Interpretativní …more
Abstract:
Effects of the complex program with music therapy elements in preschool children with oncological disorder. Assessment of appropriateness in particular music therapy methods on the level of theoretical base as well as coming out of the empirical experience. Observation of children in real treatment situation and during music therapy intervention, utilization of the semistructured interview method by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta