Patrik VYCHODIL

Bakalářská práce

Cyklistická doprava na území města Přerova

Cycling transportation in area of Přerov city
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou cyklistické dopravy na území města Přerova. Cílem práce je teoretické zhodnocení cyklodopravy z hlediska řešení cyklistické dopravy ve městech a zhodnocení cyklistické dopravy na území města Přerova v návaznosti na dojížďku z okolních obcí. V první části se práce zabývá cyklodopravou v obecné rovině. Je zde vysvětleno vymezení v rámci geografie dopravy, je zde zmíněna …více
Abstract:
The work deals with the issue of cycling in the area of Přerov city. The aim of this work is theoretical evaluation of cycling in the context of cycling infrastructure in cities and evaluation of cycling of Přerov in connection with commuting from surrounding villages. The first part deals with bicycle transport in general terms. It explains the definition in the context of transport geography; there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2016
Zveřejnit od: 15. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYCHODIL, Patrik. Cyklistická doprava na území města Přerova. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a regionální rozvoj

Práce na příbuzné téma