Marcela Tejnecká

Bakalářská práce

Krajka v současném oděvu - Kaligrafie

Lace in contemporary clothing - Calygraphy
Anotace:
Krajka v současném oděvu – kaligrafie. Během posledních 50 let krajka v odívání ztrácela své místo. Cílem této práce bylo povýšit paličkovanou krajky na vyšší úroveň a pokusit se jí vrátit místo v současném oděvu. Výsledkem práce je kolekce třech šatů, v nichž hraje krajka hlavní roli. Kolekce je nazvaná „Kaligrafie“ a krajka na sebe bere podobu několika hindských písmen, která tvoří tři různá slova …více
Abstract:
Lace in today´s clothing – Calligraphy. During last 50 years the braided lace in clothing has been loosing its place. The main aim of this work was the promotion of the bonelace to higher level and try to revive it in todays clothing. The product of this work is the colection of 3 dresses, in which braided lace takes the main role. This collection is called “Calligraphy“. The laces are shaped …více
 

Klíčová slova

Krajka Kaligrafie Oděv
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB121

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2009
  • Vedoucí: Marie Vaňková
  • Oponent: Andrea Tachezyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Uměleckořemeslné textilní disciplíny

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.