Bc. Markéta Štěpánová

Diplomová práce

Domácí příprava do školy u romských dětí na 2. stupni ZŠ

Homework amongst Roma children in the second grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se věnuje domácí přípravě do školy u romských dětí na 2. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první z nich se zaměřuji na romské etnikum a na specifika romského žáka. Dále se věnuji vzdělávání romských dětí i jejich doučování v rámci neziskových organizací. Ke konci teoretické části pak popisuji domácí přípravu. V empirické části práce uvádím metodologii …více
Abstract:
This diploma theses deals with the topic of homework amongst Roma children in the second grade of primary school. Theses itself is divided into two main sections – theoretical part and empiric part. The theoretical part is focused on Roma ethnicity and the specifications of Roma pupils. Furthermore, the aim of this part is also to depict the issues of their education and tutorage within the scope of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta