Bc. Anastasiya Grankina

Bakalářská práce

Poruchy sexuální preference - pedofilie

Disorders of sexual preference - pedophilia
Anotace:
Pedofilie je jednou z nejvíce odsouzených sexuálních odchylek ve společnosti. Nicméně trestné činy proti sexuální nedotknutelnosti nezletilých stále zůstávají jen málo trestné a děti, které nedosáhly puberty, jsou ohroženy. V práci je věnována zvláštní pozornost otázce předčasné identifikace potenciálních pedofilů prostřednictvím definice jejich psychologických a behaviorálních charakteristik, jakož …více
Abstract:
Pedophilia is one of the most convicted of sexual deviations in society. However, crimes against sexual inviolability of minors remain little crime and children who have not reached puberty, are threatened. Special attention is paid to the question of early identification of potential pedophiles through the definition of their psychological and behavioral characteristics as well as the criminal characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.
  • Oponent: MUDr. Ladislav Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní