Bc. Anastasiya Grankina

Bachelor's thesis

Poruchy sexuální preference - pedofilie

Disorders of sexual preference - pedophilia
Abstract:
Pedofilie je jednou z nejvíce odsouzených sexuálních odchylek ve společnosti. Nicméně trestné činy proti sexuální nedotknutelnosti nezletilých stále zůstávají jen málo trestné a děti, které nedosáhly puberty, jsou ohroženy. V práci je věnována zvláštní pozornost otázce předčasné identifikace potenciálních pedofilů prostřednictvím definice jejich psychologických a behaviorálních charakteristik, jakož …more
Abstract:
Pedophilia is one of the most convicted of sexual deviations in society. However, crimes against sexual inviolability of minors remain little crime and children who have not reached puberty, are threatened. Special attention is paid to the question of early identification of potential pedophiles through the definition of their psychological and behavioral characteristics as well as the criminal characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.
  • Reader: MUDr. Ladislav Procházka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní