Bc. Karolína Miškarová, DiS.

Diplomová práce

Dobrovolnická činnost u seniorů žijících v domácím prostředí

Volunteering with Elderly People Living in a Domestic Environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastmi vztahu v rámci realizace dobrovolnictví u seniorů. Cílem je zachytit konkrétní oblasti, které mohou podpořit realizaci dobrovolnictví, které se tak může stát efektivní podporou seniora při jeho snaze setrvat ve svém domácím prostředí. Teoretická část popisuje oblast dobrovolnictví, osobu dobrovolníka a jeho přípravu na dobrovolnictví. To vše ve spojení s charakteristikou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the areas of relationship in the framework of volunteering of seniors. The aim is to capture specific areas that can support the realization of volunteering, which can become an effective support of the senior in his efforts to stay in his home. The theoretical part describes the area of volunteering, the person of the volunteer and his preparation for volunteering. All …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miškarová, Karolína. Dobrovolnická činnost u seniorů žijících v domácím prostředí. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika