Bc. Jana Zajíčková

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek v účetní jednotce

Tangible fixed assets in the financial unit
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je dlouhodobý hmotný majetek v účetní jednotce. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou dlouhodobého hmotného majetku. Praktická část je zaměřena na analýzu celkového pohledu vybraného majetku v účetní jednotce a analýzu celkového pohledu na dlouhodobý hmotný majetek.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the tangible assets of the accounting entity. The theoretical part of the thesis deals with the characteristic of long-term tangible assets. The practical part is focused on analysis of selected long-term assets of the accounting entity and analysis of the overal look of long-term tangible assets.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martina Pivodová
  • Oponent: doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting