Bc. Adéla Svobodová

Diplomová práce

Plavat proti proudu: sociální aspekty výchovy k veganství

To Swim Against the Stream: Social Aspects of Vegan Upbringing
Anotace:
Diplomová práce pojednává o sociálních aspektech výchovy k veganství. Kombinací kvalitativních výzkumných metod se snaží zmapovat a popsat negativní i pozitivní aspekty konfrontace matek vychovávající své děti netradičním způsobem s většinovou společností a státní mocí. První část práce tvoří teoretický rámec této problematiky, následuje analytická část, jež je organizována do čtyř větších tematických …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes social aspects of upbringing children in vegan families. There are explored and described negative and positive sides of confrontation between mothers bringing their children up unconventionally and mainstream society along with a institutional power throught combination of various qualitative research methods. The first part of the thesis presents a theoretical framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie