Ing. Vladimíra Bartáková

Bakalářská práce

Testování Okunova zákona s využitím desagregovaných dat nezaměstnanosti

Tests of Okun's law using disaggregated data
Abstract:
In this Bachelor Thesis, I deal with the verification of validity of the Okun’s Law utilizing the disaggregated data of the unemployment in Slovak Republic. This negative relationship between unemployment and GDP can be conveyed by several means, and the one I use in my analysis is the version of the first differences and the version based on output gap, which subsequently demands estimation of the …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujem overeniu platnosti Okunovho zákona s využitím desagregovaných dát nezamestnanosti Slovenskej republiky. Tento negatívny vzťah medzi nezamestnanosťou a rastom HDP sa dá vyjadriť viacerými spôsobmi, z ktorých vo svojej analýze používam verziu prvých diferencií a verziu založenú na medzere výstupu, ktorá následne vyžaduje odhad potenciálneho produktu a prirodzenej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika