Michal Oulehla

Bakalářská práce

Porovnání postavení a úkolů obecní policie a Policie ČR ve městě Kojetín

A comparison of the position and tasks of the municipal police and the Police of the Czech Republic in Kojetin
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnání obecní policie a Policie České republiky. Především v jejich postavení, úkolech, ale také i v podmínkách splnění přijetí do zaměstnaneckého a služebního poměru. Součástí práce je zvážení možnosti sloučení těchto složek.
Abstract:
The bachelor thesis aims to compare the municipal police and the Police of the Czech Republic. Mainly with regard to their position, tasks, but also to the meeting the employment and civil service employment conditions. The thesis also focuses on considering the possibility of merging organs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.