Bc. Viktor Kolář

Bachelor's thesis

Vyvlastňování nemovitostí

Real Estate Expropriation
Abstract:
Tato práce pojednává o institutu vyvlastnění, jež je velmi citlivou záležitostí v každé době a každé společnosti, jelikož se jedná o institut, který velmi výrazně ovlivňuje a omezuje vlastnické právo. Ve své práci jsem se snažil nastínit jak historické faktory a právní úpravu, tak současné okolnosti, podmínky a průběh procesu, který k tomuto omezení vlastnických a jiných věcných práv vede.
Abstract:
The paper attempted to emphasize that the expropriation issue is a very sensitive matter. Expropriation falls within the category of legal institutes that substantially affect or restrict, and may even infringe, ownership titles or other rights in rem. Although a new law on expropriation is currently applicable, some issues have not been incorporated in the expropriation legislation and thus remain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Legal Questions of Land Register