Bc. Viktor Kolář

Bakalářská práce

Vyvlastňování nemovitostí

Real Estate Expropriation
Anotace:
Tato práce pojednává o institutu vyvlastnění, jež je velmi citlivou záležitostí v každé době a každé společnosti, jelikož se jedná o institut, který velmi výrazně ovlivňuje a omezuje vlastnické právo. Ve své práci jsem se snažil nastínit jak historické faktory a právní úpravu, tak současné okolnosti, podmínky a průběh procesu, který k tomuto omezení vlastnických a jiných věcných práv vede.
Abstract:
The paper attempted to emphasize that the expropriation issue is a very sensitive matter. Expropriation falls within the category of legal institutes that substantially affect or restrict, and may even infringe, ownership titles or other rights in rem. Although a new law on expropriation is currently applicable, some issues have not been incorporated in the expropriation legislation and thus remain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem