Jana ŠMOTKOVÁ

Bakalářská práce

Postavení Výboru regionů jako jednoho z orgánů Evropské unie

Committee of the Regions as an institution of the European Union
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat postavení Výboru regionů, poradního orgánu Evropské unie, který reprezentuje regionální a místní zájmy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nabízí charakteristiku Výboru regionů v podobě popisu jeho vývoje, struktury a činnosti. Praktická část se zabývá analýzou postavení Výboru regionů po Lisabonské úpravě smluv a analyzuje roli Výboru …více
Abstract:
The aim of this thesis is to monitor the status of the Committee of the Regions, a consultative body of the European Union, which represents regional and local interests. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides the characteristics of the CoR as a description of its development, structure and activities. The practical part analyzes the status of the Committee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 21551

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMOTKOVÁ, Jana. Postavení Výboru regionů jako jednoho z orgánů Evropské unie. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe