Bc. Dana ANDEROVÁ

Diplomová práce

Vybrané otázky kolizního opatrovnictví v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Selected issues of the guardian ad litem in proceedings in cases of court care of minor children
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu kolizního opatrovnictví v rámci řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Práce byla zaměřena na vybrané aktuální otázky, které se kolizního opatrovnictví týkají. První kapitola je věnována koliznímu opatrovnictví. Největší část je věnována právům a povinnostem, včetně zvláštních oprávnění orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a subjektům, které mohou kolizní opatrovnictví …více
Abstract:
The diploma thesis is dedicated to the topic of guardian ad litem in proceedings in cases of court care of minor children. The thesis was focused on selected current issues related to guardian ad litem. The first chapter deals with the guardian ad litem. The largest part is devoted to the rights and obligations, including the special competency of the Agency for the Social and Legal Protection of Children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
 • Vedoucí: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDEROVÁ, Dana. Vybrané otázky kolizního opatrovnictví v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses spoc85 spoc85/2
15. 5. 2020
Složky
Soubory
Marklová, E.
16. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.