Martina Mitrová

Bakalářská práce

Effect of Basel III capital requirements on bank lending rates

Efekt nových kapitálových požadavků Basel III na bankovní úvěrové sazby
Anotace:
Bakalářská práce průřezově studuje změny kapitálových požadavků u bank, které přináší nový regulatorní rámec Basel III, po kvalitativní i kvantitativní stránce. Teoretické poznatky jsou aplikovány na využití účetního modelu pro odhad dopadu změn požadované kapitálové přiměřenosti na úvěry domácnostem a nebankovním společnostem. Použitý vzorek je sestaven z největších bankovních skupin z oblasti EU …více
Abstract:
The bachelor thesis studies changes in bank capital requirements brought by new regulatory framework Basel III cross-sectionally in both qualitative and quantitative manner. Theoretical knowledge is applied on utilization of an appropriate accounting model to estimate impact of changes in required capital adequacy on customer bank loan rates. The used sample consists of top bank groups of EU area for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Baran
  • Oponent: Jiří Witzany

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58677