Bc. Jakub Kutnohorský

Bakalářská práce

Systém CRM ve společnosti Hotel International Brno

CRM system at Hotel International Brno
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení úrovně řízení CRM vybraného podniku Hotel International Brno. Obsahem jsou teoretická východiska a množina podkladů pro praktické řešení návrhu změn v CRM systému ve společnosti. Práce má za cíl analyzovat stávající prostředí a přinést řešení, které podpoří zlepšení vztahů se stávajícími zákazníky a vyhledávání zákazníků nových. Analýza současného stavu je provedena na …více
Abstract:
The thesis is focused on the assessment of the CRM level of the selected company Hotel International Brno. The content is formed by the theoretical basis and by a set of data for practical solutions to set up changes in the CRM system in the company. The work aims to analyze the existing environment and provide solutions supporting the improvement of present customer relationships and searching for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Bartoněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting