Bc. Anna Čermáková

Bakalářská práce

Geofyzikální charakteristika Země - interaktivní učební pomůcka pro střední školy

Geophysical characteristics of the Earth - interactive learning tool for secondary education
Anotace:
Bakalářská práce „ Geofyzikální charakteristika Země – interaktivní učební pomůcka“ pojednává o tématech geofyzikální charakteristiky Země. Tato témata jsou rutinně zařazována do osnov výuky na středních školách. Užitečnou pomůckou pro lepší pochopení těchto témat jsou interaktivní nástroje, které ukazují příklady aplikovaného využití vědeckých poznatků. Práce zahrnuje čtyři jednoduché interaktivní …více
Abstract:
Bachelor thesis "Geophysical characteristic of the Earth - an interactive learning tool" deals with geophysical characteristics of the Earth. These topics are routinely included in the secondary schools curriculum. Interactive tools, which demonstrate examples of scientific knowledge are a useful aid for better understanding of these topics . The work involves four simple interactive applications using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Josef Havíř, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie