Bc. Jiří Fiala

Diplomová práce

Sledování médií z neoprávněných zdrojů z hlediska mediální etnografie

Consumption of infringing content using the framework of media etnography
Anotace:
Práce přibližuje oblast konzumace mediálních obsahů získaných z neoprávněných zdrojů, a to z hlediska mediální etnografie. Ta se tradičně zabývá způsoby použití médií v domácnosti, přičemž důraz je kladen na konkrétní kontexty používání. Na základě konceptů každodennosti a domestikace výzkum zjišťuje, jakým způsobem participanti zapojují filmy a seriály z neoprávněných zdrojů do struktur každodenního …více
Abstract:
This thesis deals with consumption patterns of infringing content, using the framework of media ethnography. This kind of ethnography is traditionally focused on media use in households, emphasising actual context of consumption. Using conceptual notions of the everyday and domestication, the research seeks to find out how participants incorporate infringing content into the structure of their everyday …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika