Theses 

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic – Bc. Lenka Mastešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Mastešová

Bakalářská práce

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic

Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce “Dominantní jazyk v česko-anglických bilingválních rodinách žijících v České republice” se zabývá třemi bilingválními rodinami a jejich přístupem ke komunikaci. V teoretické části jsou rozebrána témata osvojování jazyka u dětí, bilingvismu a jeho rozšíření ve světě a v České republice. Praktická část je založena na rozhovorech s bilingválními rodinami, ve kterých jsou fakta uvedená v teoretické části doložena konkrétními příklady.

Abstract: The thesis “Dominant Language in Czech/English bilingual families living in the Czech Republic” deals with three bilingual families and their communicative approach. The theoretical part investigates children's language acquisition, concept of bilingualism and its spread all over the world and in the Czech Republic. The practical part is based on the dialogues with the families in which the facts from the theoretical part are presented in real examples.

Keywords: bilingualism, bilingual family, language acquisition, children, parents, bilingual education bilingvismus, bilingvní rodina, osvojování jazyka, děti, rodiče, bilingvní vzdělávání

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:11, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz