Marek HAVLÍČEK

Bachelor's thesis

NICCOLÓ MACHIAVELLI A JEHO POJETÍ MOCI

Niccoló Machiavelli and his concept of power
Anotácia:
V předložené bakalářská práci se věnujeme pojetí moci v Machiavelliho dílech Vladař a Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia. V úvodu se zabýváme Machiavelliho životem v dějinných souvislostech, poté současným pohledem na Machiavelliho jakožto politického filosofa. V další kapitole se zaměřujeme na seznámení s obsahem jeho stěžejního díla Vladař a Rozpravy. Na těchto dílech analyzujeme virt? …viac
Abstract:
In presented thesis, we will focus on the conception of power in the Machiavelli?s works The Prince and The Discourses on Livy. Firstly, we will focus on Machiavelli?s life in historical context. Further will my work aim on contemporary position of Machiavelli as a political philosopher. Next chapter will focus on familiarization with the content of his crucial works The Prince and The Discourses on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÍČEK, Marek. NICCOLÓ MACHIAVELLI A JEHO POJETÍ MOCI. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta