Theses 

Motivační strategie v Junáku, případová studie střediska Vrbovec – Mgr. Pavla Hudcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavla Hudcová

Bakalářská práce

Motivační strategie v Junáku, případová studie střediska Vrbovec

Motivational Strategies in the Scout, Case Study of Group Vrbovec

Anotace: Tématem předkládané bakalářské diplomové práce je motivace v dobrovolnické organizaci Junák. O motivaci se mluví často, ale jen málo kdy ve spojitosti s dobrovolnými vedoucími v dětských organizacích. Proto jsem svoji práci zaměřila na způsoby motivace dobrovolníků v této organizaci a jejich efektivitu. Cílem práce bylo zjistit, jaké konkrétní motivační strategie funguji ve skautském středisku Vrbovec a jaké motivační strategie preferují dobrovolní vedoucí v tomto středisku.

Abstract: Issue of this bachelor thesis is motivation in field of Scout volunteer organisation. We speak about motivation very often, but not in connection with volunteers in childhood organizations. That is the reason why I focus on possible ways of volunteer motivation in this type of organizations, and their effectivity. The thesis objective is how specific strategy of motivation works in group Vrbovec and what kind of strategies prefer volunteer leaders in this group.

Klíčová slova: Motivace, motivační strategie, Junák, dobrovolník, skautský vedoucí. Motivation, motivation strategy, Scout, volunteer, scout leader.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz