Marek Hřivnacký

Bakalářská práce

Typové transformátory malých výkonů - Měření magnetického pole v jejich okolí

Types Transformers of Small Power - Measuring of Magnetic Field in the Surrounding
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je experimentální analýza rozložení magnetického pole v okolí typových transformátorů malých výkonů. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy z oblasti magnetismu, seznámení s problematikou transformátorů a magnetických materiálů, které slouží k výrobě magnetických obvodů pro transformátory. Hlavní část této práce je zaměřena na analýzu magnetického pole, v okolí …více
Abstract:
The aim of this work is the experimental analysis of distribution of the magneticfield around the type of small power transformers. The theoretical part presents basic concepts of magnetism, an introduction to the issue of transformers andmagnetic materials used to manufacture magnetic circuits for transformers. The main part of this work is focused on the analysis of the magnetic field around the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Martin Marek
  • Oponent: Jaroslav Kazmíř

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika