Theses 

Dopad krizových životních situací na další vývoj osobnosti člověka – Leona RATAJSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Leona RATAJSKÁ

Bakalářská práce

Dopad krizových životních situací na další vývoj osobnosti člověka

Impact of Life Crisis Situations on Following Human Personality Development

Anotace: Cílem bakalářské práce je studie krizových životních situací člověka. Obsahem teoretické části je vymezení problematiky stresu v souvislosti s krizovou životní situací, strategie chování v těchto situacích, psychopatologické důsledky a techniky odstranění následků. V praktické části jsem provedla výzkum, jehož součástí je shrnutí aktuálních poznatků o prožívání situací mimořádné zátěže a traumatizujících událostí, studie, věnovaná zkušenostem zasažených lidí povodní v našem regionu a jejich psychické projevy.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is a study of the crisis situation in life of the human. The content of a theory part is a determination of the stress problem in the connection with the crisis situation in life, behavior strategy in these situations, psychopathological effects and technical removing of the consequences. In my practical part is introduced a research involving the summary about the actual knowledge of living in extremely hard and traumatic situations, the study about the experiences of the people affected by the flood in our region and their mental demonstrations.

Klíčová slova: Adaptace, stres, krize, stresor, psychologie, psychopatologie, distres, coping, deprese, emoce, pocity, katastrofa, riziko, vyčerpání, rovnováha, ohrožení, porucha.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010
  • Identifikátor: 15506

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Milan Brázda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15506 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

RATAJSKÁ, Leona. Dopad krizových životních situací na další vývoj osobnosti člověka. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz