Libor Střelka

Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady ve společnosti MAHLE Behr Ostrava s.r.o.

Waste management system in the MAHLE Behr Ostrava s.r.o. company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nakládání s odpady v jednom z mnoha moderních podniků v oblasti automotive, MAHLE Behr Ostrava s.r.o. Nejprve je charakterizována společnost MAHLE, jakožto současný většinový vlastník bývalé společnosti Behr produkující termoregulační systémy do automobilů. Následující kapitoly představují průběh výrobního procesu, jaké materiály a látky do něj vstupují a to nejdůležitější …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on waste management in one of the many innovative companies in the automotive industry, MAHLE Behr Ostrava Ltd. At first, MAHLE company is characterized, as the current majority owner of the former Behr producing thermoregulatory systems for automobiles. Following chapters present the production process, which materials and substances enter it, and the most important, what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Dominika Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava