Barbora MATÚŠŮ

Bakalářská práce

Duševní hygiena jako nezbytná součást života všeobecné sestry

Mental Hygiene as a Necessary Part of Life of a General Nurse
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda všeobecné sestry mají povědomí o duševní hygieně a zda ji využívají ve svém životě. Jako dílčí cíle jsme zvolili zjistit u všeobecných sester znalost pojmu duševní hygiena, míru psychické zátěže, využívané metody ke snížení psychického napětí a úroveň vedení životosprávy dle principů duševní hygieny. Metodika: Výzkumný soubor zahrnoval 128 všeobecných sester …více
Abstract:
Goal: The goal of this bachelor's thesis was to research if general nurses are aware of mental hygiene and if they apply it in their lives. As secondary goals we've set to research if general nurses are familiar with the term mental hygiene, their level of mental workload, what methods do they use to lower the mental tension and how well are they following the mental hygiene principles in their lives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATÚŠŮ, Barbora. Duševní hygiena jako nezbytná součást života všeobecné sestry. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta