Jakub Kiska

Bakalářská práce

Static analysis of Python code

Static analysis of Python code
Anotace:
Statická analýza je jedna z niekoľkých metód na hľadanie chýb v kóde. Dnes existuje mnoho nástrojov určených na statickú analýzu kódu písaného v jazyku Python. Hlavným cieľom tejto práce je ohodnotiť a porovnať päť rôznych nástrojov, ktoré sa používajú na tento účel. Každý nástroj analyzoval niekoľko kódov so známymi chybami a vybraný projekt typu open source. Osobitná pozornosť bola venovaná množstvu …více
Abstract:
Static analysis is one of several methods used for finding bugs in code. Many tools used today can perform static analysis on code written in Python. The primary goal of this thesis is to evaluate and compare five different tools used for this purpose. Every tool analyzed several test cases with known bugs and the selected open-source project. Particular attention has been paid to the number of reported …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Němec
  • Oponent: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma