Jiří Havlena

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost sportovních organizací

Corporate Social Responsibility of Sport Organizations
Anotace:
Předmětem této práce je společenská odpovědnost sportovních organizací, z hlediska ekonomického, sociálního či environmentálního. Hlavní část práce je založena na detailní rešerši dostupné relevantní literatury a zahraničních odborných vědeckých článků (např. z ProQuest). Práce se zabývá sportem a jeho rolí ve společnosti, sportovním marketingem a přiblížení problematiky CSR ve sportu. Dále je zmapována …více
Abstract:
The subject of this Thesis is the Social Responsibility of Sports Organizations, from an economic, social or environmental point of View. The main part of the thesis is based on detailed research of available relevant literature and foreign scientific articles (eg from ProQuest). The thesis deals with Sport and its Role in Society, Sport Marketing and approaching the issue of CSR in Sport. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní