Bc. Daniel Nesrsta

Bakalářská práce

Organokovové sloučeniny při léčbě nádorových onemocnění

Organometallic compounds in the treatment of cancer
Anotace:
Nádorová onemocnění se řadí mezi jedno z nejčastějších onemocnění současné doby. Uvádí se, že přibližně každý třetí člověk je během svého života postižen nádorovým onemocněním různého typu. Nejčastější příčinou vzniku nádoru je poškození DNA nejčastěji způsobené mutacemi v DNA, což má za následek potlačení signálů regulující buněčnou proliferaci a genomovou stabilitu. Buňky se proto nekontrolovaně …více
Abstract:
Cancer is one of the most common diseases of the present age. It is reported that approximately every third person is afflicted with various types of malignancies during his life. The most common cause of tumor formation is DNA damage most often caused by mutations, resulting in suppression of signals regulating cell proliferation and genome instability. Therefore, cells grow and divide uncontrollably …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie