Jana SKLÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Hra v roli u dětí předškolního věku

Playing the role of preschool children
Anotácia:
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí z teoretické a praktické. V první kapitole teoretické části se čtenář seznamuje s obdobím předškolního věku. Zaměřuji se na kognitivní, motorický a tělesný, sociální a emoční vývoj dětí předškolního věku. V druhé kapitole popisuji hru. Hru obecně, jaký měla význam, vývoj, druhy her, jakou má hra historii. Ve třetí kapitole vstupuji do hry v roli, nahlížím na …viac
Abstract:
Presented bachelor thesis is composed of a theoretical and practical part. Preschool phase is discussed in the first theoretical part. Phenomena such as cognitive, motoric, social and emotional development of a preschool child are analyzed. Second chapter focuses on game in general. Problems of game in general, its historical development, types of game and meaning of game in history. The author of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. MgA. Žaneta Káňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKLÁŘOVÁ, Jana. Hra v roli u dětí předškolního věku. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / odbor:
Specialization - Pedagogy / Teaching at Pre-School Level