Mgr. Eva Nikodymová

Bachelor's thesis

Fair play jako hodnota ve fotbale

Fair play as value in soccer
Abstract:
Tato bakalářská práce s názvem Fair play jako hodnota ve fotbale se zaměřuje na to, jak je vnímána hodnota férovosti ve sportu v rámci týmů a jaké faktory tuto hodnotu ovlivňují. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů jako je sport obecně, pedagogika sportu a poté i fair play. Dále je důkladněji popsána koncepce fair play, nastínění jejího vývoje, základních principů a také pohled …more
Abstract:
This bachelor’s diploma thesis with title Fair play as value in soccer focuses on value fairness in sport, especially in sports teams, and factors which influence this value. Teoretical part focuses on defining basic concepts such as sport in general, sport education and fair play. There is also described concept of fair play, outline its development, basic principles and view on fair play as value …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta