Ing. Rostislav Korbel

Bakalářská práce

Státní správa a samospráva za Rakouska podle „Stadionovy ústavy“

State administration and municipal government according to "Stadion constitution"
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na podrobnou charakteristiku a princip fungování státní správy a samosprávy v Rakousku dle „Stadionovy ústavy“ a prozatímního zákona obecního ze 17. března 1849, kde byly poprvé formulovány a pojištěny základní práva obcí, jejich uspořádání, pravomoci a povinnosti. „Stadionova ústava“ je porovnávána s návrhem rakouské ústavy ústavního výboru říšského sněmu, který byl v …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the detailed characterization and the principle of functioning of state and local governments in Austria, according to "Stadion constitution“ and municipal legislation from 17 March 1849, where there were formalated and insured the basic rights of communites, thein structure, powers and dutin for first time. "Stadion constitution" is compared with the proposal of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa