Ing. Rostislav Korbel

Bachelor's thesis

Státní správa a samospráva za Rakouska podle „Stadionovy ústavy“

State administration and municipal government according to "Stadion constitution"
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na podrobnou charakteristiku a princip fungování státní správy a samosprávy v Rakousku dle „Stadionovy ústavy“ a prozatímního zákona obecního ze 17. března 1849, kde byly poprvé formulovány a pojištěny základní práva obcí, jejich uspořádání, pravomoci a povinnosti. „Stadionova ústava“ je porovnávána s návrhem rakouské ústavy ústavního výboru říšského sněmu, který byl v …more
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the detailed characterization and the principle of functioning of state and local governments in Austria, according to "Stadion constitution“ and municipal legislation from 17 March 1849, where there were formalated and insured the basic rights of communites, thein structure, powers and dutin for first time. "Stadion constitution" is compared with the proposal of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní