Mgr. Petra VESELÁ

Bachelor's thesis

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty

Adsorption behaviour of the Lead (II) ions on altered bituminous coal - Effect of Temperature
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá adsorpčním chováním olovnatých iontů z vodných roztoků na alterovaném černém uhlí s hlavním cílem prozkoumat vliv teploty při 30 ? a 60 ?. Byly prostudovány celkem tři aspekty adsorpčního chování olovnatých iontů: rovnovážné adsorpční izotermy, kinetika adsorpce a vliv pH na naadsorbované množství. Bylo zjištěno, že: - teplota adsorpce nemá vliv na maximální naadsorbované …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the adsorption behaviour of Pb(II) ions from the aqueous solutions using altered bituminous coal with the main objective to study the effect of temperature at 30 ? and 60 ?. Three aspects of the adsorption behaviour of Pb(II) ions were studied: equilibrium adsorption isotherms, adsorption kinetics and the effect of pH on the adsorbed amount. It was noticed that: - temperature …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zverejniť od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedúci: prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Petra. Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta